Formüle Edilmiş Yağların Analizleri

Formüle Edilmiş Yağların Analizleri

EUROLAB, Havacılık, sanayi, otomotiv ve denizcilik endüstrileri için yağlayıcıların, hidrolik sıvıların, yağ katkı maddelerinin ve baz yağların en yüksek standartlara göre analizi gibi çok çeşitli  hizmetleri sunar. EUROLAB ’ın yağlama yağı, hidrolik yağı, baz yağ ve yağ katkı maddesi test yetenekleri, formül belirleyicileri, OEM'leri ve ekipman operatörlerini, ürün geliştirme ve kalifikasyondan kalite kontrol ve hizmet içi analizlerine kadar test etme ve analiz ihtiyaçlarını destekleyebilir.

Yağlayıcılar ekipmanlarda satılmadan ve kullanılmadan önce, genellikle ilgili uygulama için ürünün uygunluğunu test etmek üzere tasarlanmış, endüstri kuruluşları ve OEM'ler tarafından belirlenen zorlu şartnamelere uymalıdırlar. Ek olarak, bu şartnamelerin üstünde ve ötesinde daha fazla test belirli senaryolarda istenebilir veya rutin olmayan analizler veya değiştirilmiş test metotları araştırma amacıyla ilgi çekici olabilir.

Hizmete girdiğinde, kullanım şekline ve karşılaşılan ortama bağlı olarak yağlar çok değişken koşullara tabi tutulabilir. Yağın durumunu incelemek, yağın olması gerektiği gibi performans gösterip göstermediğini ve sistemin durumunu bir bütün olarak değerlendirmek için yararlı bir araç olup olmadığını yargılamak için önemlidir. Problem ortaya çıktığında, ekipmandaki arızaları izlemek için yağ ve kirletici maddelerin analizi kullanılabilir.

EUROLAB 'ın laboratuarı ISO 17025 onaylıdır ve ASTM, IP, CEC, SAE, İngiltere Savunma Standartları, ABD Federal Standartları ve ABD Askeri Şartnameleri dahil olmak üzere müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli şartnamelere test sağlayabilir. Ek olarak, müşteri gereksinimlerini karşılamak için ısmarlama analiz ve özel sorun giderme önerebiliriz. Değişkenlerimiz, pazardaki dizel yakıtların değişen bileşimine cevap olarak, CEC L-109 Oksidasyon testi gibi yeni test yöntemlerine yapılan yatırımlarla sürekli olarak genişlemektedir.

Fiziksel Test
Aşağıdakileri de içeren çok çeşitli endüstri standardı fiziksel testler yapabiliriz:
• Hava Tahliyesi ve Köpük Eğilimi
• Çözünmeyenler ve Filtreler
• Su Ayrılabilirliği ve Demülsifikasyon
• Kesme Kararlılığı
• Yağlayıcı ve Elastomer Uyumluluğu
• Parlama ve Ateş Noktası
• Bulut ve Akma Noktası
• Buharlaşma Kaybı
• Renk ve Görünüm
• Kinematik viskozite

Kimyasal ve Enstrümantal Testler
Aşağıdakileri içeren geniş bir kimyasal test yelpazesi sunabiliriz:
• Asit ve Baz Numarası
• Su içeriği
• ICP-AES Katkı Düzeyleri, Aşınma Metalleri, Elementel Konsantrasyon
• XRF Katkı Düzeyleri, Elementel Konsantrasyon
• GC ve GC-MS
• HPLC
• Kızılötesi Spektroskopi: Kurum, Su, Yükseltgenme, Nitrasyon
• Taramalı Elektron Mikroskobu ve EDX

Yükseltgenme Testi
Aşağıdakiler dahil çeşitli oksidasyon testlerini yapabiliriz:
• Biyodizel Varlığında Oksidasyon: CEC L-109
• Metal Karelerden Yükseltgenme ve Korozyon Kararlılığı
• TOST
• RPVOT
• HLPS ile Koklaşma Eğilimi
• Isıl Yaşlanma
• Oksidatif Kararlılık
• Bakır Korozyonu
• Paslanma önleyici
• Hidrolitik Kararlılık
• Yükseltgenme Karakteristikleri

Triboloji ve Kuleler
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere yağlama maddelerinin yüzey etkilerini incelemek için çeşitli yeteneklerimiz vardır:
• FZG Dişli Testi
• 4 Top Giyim ve Kaynak
• KRL Makas
• KO Makas
• ALTE
• Yıpratma Aşınması
• Micropitting Rig
• Yüksek Frekans Pistonlu Rig

EUROLAB ’ın, son teknoloji test tesislerine erişim ile birleştirilmiş yağların, hidrolik sıvıların, baz yağların ve yağ katkı maddelerinin analizindeki uzmanlığı, müşterilerimizin toplam kalite güvence ihtiyaçlarının karşılanmasını ve operasyonlarının sorunsuz çalışmasını sağlar.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp