Güvenlik Ayakkabısı Testi

Güvenlik Ayakkabısı Testi

EUROLAB, Avrupa Kişisel Koruyucu Donanım Direktifinde (89/686 / EEC) açıklandığı gibi güvenlik ayakkabısı test ve incelemesi sunar.

Avrupa Topluluğu içinde satılan kişiler tarafından kullanılması amaçlanan koruyucu ayakkabılar, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine tabidir. EUROLAB, güvenlik ayakkabıları, koruyucu eldivenler, çocuklar için yüzdürme yardımcıları, yüksek görünürlükte kıyafetler, alev gibi ürünler için teknik dosyaların değerlendirilmesiyle EC Tip İncelemeleri yapmak üzere BIS (İşletme, Yenilik ve Beceriler Departmanı) tarafından Avrupa onaylı bir kuruluş olarak lisanslanmıştır.

CE İşareti, eklendiği kişisel koruyucu ekipmanın, Avrupa PPE Direktifi (89/686 / EEC) aracılığıyla kendisine uygulanan tüm gereksinimlere uyduğunu belirtir. CE İşareti, bir ürünün kalitesinden ziyade güvenliği ifade eder.

Uygunluk, KKD direktifinde belirtildiği şekilde açık ve anlaşılır prosedürler izlenerek belirlenir. EUROLAB, Sertifikasyon sürecinde size şu konularda rehberlik edebilir:

KKD ürününüz için geçerli olabilecek Uyumlaştırılmış standartları / standartlarını tavsiye etmek;
Uyumlu testlerin yetkili bir makam tarafından yapılabileceği yerlerin belirlenmesi;
Uygun bir teknik dosya için format konusunda yardım sağlanması;
EC Tipi değerlendirmesi için gerekli olan teknik dosyanın hazırlanması ve ilgili dokümantasyon hakkında eğitim vererek direktifle ilgili yükümlülüklerinizi yerine getirmenizi sağlar.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.