Karbon Nanotüp Analizi ve Karakterizasyonu

Karbon Nanotüp Analizi ve Karakterizasyonu

Tek Cidarlı Karbon Nanotüplerin Kimyasal Analizi ve Sertifikalandırılması

EUROLAB, tek duvarlı karbon nanotüplerin (SWNT'ler) yapısını ve saflığını değerlendirmek için kapsamlı bir analiz hizmetleri paketi sunar. Bu kapsamlı analitik hizmetler, üreticilerin, ürünlerinin yapısını ve saflığını optimize etmelerine ve müşterilerin satın aldıkları nanotüplerin kalitesini doğrulamalarına yardımcı olur.

Karbon nanotüp kalitesi üretim koşullarına bağlı olarak büyük ölçüde değişmektedir, bu nedenle nanotüp üreticileri üretimi optimize etmek ve ürünlerini belgelendirmek için yapı ve kalite konusunda güvenilir verilere ihtiyaç duyarlar. Aynı şekilde, alt kullanıcıların da kendi ürünlerine dahil ettikleri SWNTS'nin kalitesinden emin olmaları gerekir. EUROLAB bilim adamları, nanotüp üreticilerine ve kullanıcılarına yardımcı olmak için kimyasal analiz araçlarına ve 20 yılı aşkın analitik araştırma deneyimine sahiptir. Karbon nanotüpleri analiz etmek için tamamlayıcı bir analitik teknikler seti gerekir, her bir teknikten gelen bilgiler nanotüp örneklerinin yapısı ve kalitesi hakkında kapsamlı bir resim oluşturmaya yardımcı olur.

SWNT'ler, istisnai mekanik, optik ve elektriksel özelliklere sahip çok ince karbonlu tüplerdir. Çok çeşitli malzemelerin performansında devrim yaratma potansiyelleri, on yıldan uzun bir süredir bilinmektedir ve üretim süreçlerindeki son gelişmeler, SWNT'lerin nihayetinde endüstriyel ölçekte değerlendirme ve uygulama için yeterli miktarda mevcut olduklarını göstermektedir.

Karbon Nanotüp Analiz ve Karakterizasyon Hizmetleri:

Hiçbir teknik bir nanotüp ürününü yeterli şekilde tanımlayamaz, bu nedenle EUROLAB, temel yapısal ve kalite parametrelerini doğrulamak için çeşitli tamamlayıcı teknikler kullanır. Bunlar şunları içerir:

Nispi nanotüpler, grafit / kurum ve inorganik safsızlıklar
SWNT'lerin ürünlere dağılımının değerlendirilmesi
Yarı kantitatif element analizi
Artık katalizörlerin ve inorganik safsızlık parçacıklarının belirlenmesi
Toplam karbon içeriği, saflık ve homojenliğin değerlendirilmesi
Karbon nanotüp kalitesi (G / D oranı)
Metalik ve yarı iletken tüp oranının belirlenmesi
Yarı iletken ve metalik tüplerin özellikleri ve homojenliği
Toplu nicel element analizi
Boru uzunluklarının ve çaplarının değerlendirilmesi
Elektronik yapı tayini (sp2 / sp3-karbon oranı)
Yüzey kimyasal modifikasyonunun ölçümü

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.