Metalurji Materyalleri

Metalurji Materyalleri

EUROLAB, metalürjik analiz ve kök analizi yapmak için taramalı elektron mikroskopları, elektron mikroskobu analizörleri, rutin metalurji laboratuar ekipmanları ve gelişmiş analitik ekipmanı kullanan tam donanımlı bir metalurji laboratuvarına sahiptir.

EUROLAB, yüzey metalografisinde birçok tekniğe öncülük etmiş ve size Toplam Kalite Güvencesi sağlamak için sayısız malzeme türünü kapsayan geniş bir veritabanına sahiptir. Ek olarak, EUROLAB renkli video probları, dağlama ve parlatma ekipmanı ve yakıt örnekleme cihazları gibi çok çeşitli saha ekipmanlarını kullanmaktadır.

EUROLAB Malzeme Laboratuvarı'nın kullanımını içeren RUL değerlendirme programının bir parçası olarak metalurjik analiz prosedürleri ve metalurjik numunelere sıklıkla ihtiyaç duyulur. Laboratuvar tarafından rutin olarak verilen hizmetler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

Metalografi
Sertlik testi
fraktografi
Malzeme analizi
Elektron mikroskobu
Radyografi, ultrasonik ve girdap akımı testi
Görüntü geliştirme
Darbeli girdap akımı metodolojisi kullanılarak duvar kalınlığı tespiti
Su örneklemesi ve analizi
Korozyon oranı testi

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.