Nano Teknoloji Araştırma ve X-Ray Analizi

Nano Teknoloji Araştırma ve X-Ray Analizi

EUROLAB olarak, uzmanlarımız tarafından X-ışını Kırınımı (XRD) ile malzeme yapısı analizini içeren Nano Teknoloji araştırması sunmaktayız. Nano-Teknoloji araştırması ve X-Işını Analizi, cam ve polimer gibi endüstrilerde nano malzemelerin özelliklerinin ve kristal malzemelerin, yarı kristalin malzemelerin ve amorf malzemelerin nano yapısının özelliklerinin anlaşılmasında uygulanır ve sonuçların uzman bir şekilde anlaşılmasını ve yorumlanmasını gerektirir.

Uzmanlarımız, dünya standartlarında tesislerde X-Işını Kırınımı kullanıyor ve nano ölçekli seviyede geniş bir yelpazedeki malzemelerle çalışarak derinlemesine XRD deneyimine sahip.

Kristalit boyutları ve ebadı, nano malzemelerin ve mikro yapının (nanoyapı) temel özellikleridir ve toplu özellikleri anlamak ve kontrol etmek için kullanışlıdır. Küçük kristalit boyutu, genişletilmiş kırınım desenleri ile sonuçlanır. Zirve şekillerin analizi, kristalin büyüklüğü ve diğer mikroyapı özellikleri, özellikle de kompozisyon veya mikro-zorlanma varyasyonları ve arızalanmadan kaynaklanan kafes bozulmaları hakkında bilgi verir.

EUROLAB bilim adamları, en geniş şekillere uyması için herhangi bir matematiksel işlevden bağımsız olarak kristalit boyut dağılımları veren bir simülasyon ve ayrıntılandırma yöntemi kullanarak hat genişletmeyi analiz ediyor. Bu, çok modlu dağılımların karakterize edilebileceği anlamına gelir. Bu genişleme, kristalitler içindeki kafes düzlemlerinin geometrisi ile ilgili olduğundan, çoklu parametreleri analiz ederek şekil parametrelerinin belirlenmesi mümkündür.

XRD, kristal fazları, kristallik derecesini ve yapılarını ölçmek için uyarlanabilir bir yöntem sağlar. Ölçülen malzemeler polimerlerden cam seramiklere kadar değişmektedir. Kristallik hakkında detaylı bilgi, yapı ve özellik ilişkileri için bir temel olarak kristal yapı parametrelerinin rafine edilmesiyle elde edilir; katı çözeltilerin oluşumu ile ilgili olarak.

Kristalin oryantasyon, XRD tarafından sağlanan başka bir önemli ölçümdür. Fabrikasyon bir yapıdaki kristalitler, genellikle bir tasarım özelliği veya işleme teknolojisinin bir özelliği olarak yönlendirilir. Nano ölçekli yönelim ürün performansını etkileyebilir. Bir polimer filmin yüzeyi üzerindeki küçük nano-metre kalınlığındaki trombositlerin oryantasyon dağılımının ölçülmesi, polimerin yüzey özellikleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilen film yüzeyi ile hizalanmayı gösterebilir.

XRD tarafından In-Situ ölçümleri, müşterilerin işlem sırasında neler olduğunu anlamalarına yardımcı olur ve farklı işlem koşullarını keşfetmenin toplam maliyetlerini azaltmaya yardımcı olur. Faz değişikliklerinin kinetiğini izlemeye ek olarak, sistemin daha eksiksiz bir modeli, kafes parametrelerindeki ve bileşenlerin kristalit boyutlarındaki değişikliklere dayanabilir.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.