Rüzgar, Dalga ve Gelgit

Rüzgar, Dalga ve Gelgit

Rüzgar, dalga ve gelgit enerjisine olan talep gün geçtikçe artıyor. EUROLAB, yenilenebilir enerji sektörü için Toplam Kalite Güvencesi sağlar, bunu desteklemek için test, sertifikalandırma ve danışmanlık hizmetleri sunar.

İklim değişikliği ve arz güvenliği gibi konular, yeşil enerji için politik ve sosyal taleple birleştiğinde, rüzgar, dalga ve gelgitin yenilenebilir enerji kaynakları olarak önem kazandığı anlamına geliyor. Teknolojik gelişmeler enerji üretiminde verimliliğin artmasına neden olmuş ve yatırımcılar için ekonomik açıdan daha uygun hale gelmiştir.

Bu sektörün büyümesi, ürün geliştirme, çevresel ve düzenleyici zorlukların sürekli geliştiği anlamına geliyor. Bu karmaşık değişikliklerde gezinmek, yenilenebilir enerji işinizin bu gelişen pazarda başarılı olmasını ve rekabet etmesini sağlamak için uzmanlık ve küresel erişim sağlayabilen güvenilir bir ortak gerektirir.

EUROLAB ’ın çeşitli Toplam Kalite Güvence hizmetleri yelpazesi, üreticilerden, geliştiricilerden ve işletmecilerden kamu hizmeti sahiplerine, yatırımcılara ve devlet dairelerine kadar yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kilit oyuncuları desteklemektedir. Küresel nitelikli profesyonel ağımız, faaliyet gösterdikleri her yerde müşterilerimiz için 7 gün 24 saat yenilikçi çözümler sunmamızı sağlar.

Teknik hizmetlerimiz, proje ömrü boyunca sizi, tutku, hız ve uzmanlığımızı size Toplam Kalite Güvencesi sağlar.

Hizmetlerimiz şunları içerir: Fizibilite değerlendirmesi, saha araştırması, hidrodinamik modelleme, çevresel modelleme, çevresel değerlendirme, coğrafi araştırma, metok, lisanslama ve işlemler.

Rüzgar enerjisi

EUROLAB, tüm proje yaşam döngüsü boyunca Toplam Kalite çözümleri sunar. Hizmetlerimiz tasarım incelemeleri, bileşen ve malzeme testleri, saha değerlendirmeleri ve rüzgar türbinlerinin sertifikalandırılmasını içerir. Açık deniz ve kara rüzgâr çiftlikleri için danışmanlık hizmetlerimiz kapsamlı bir teknik çözümler kümesi sunar: planlamadan, fizibilite, tasarım ve rızadan; inşaat, işletme, varlık yönetimi ve hizmetten çıkarma.

Gelgit ve Dalga

Gelgit enerjisinden faydalanmak, 1960'larda başlamasından bu yana giderek daha yaygın hale geldi ve son yıllarda bu yenilenebilir enerji kaynağı ticari olarak daha da büyük ölçüde kullanıldı. Danışmanlık hizmetimiz gelgit çiftlikleri, dalga enerjisi ve gelgit lagünlerini içerir. İşletmeniz hakkında bilinçli kararlar vermenize olanak tanıyan gelişmeleriniz ve faaliyetleriniz hakkında her konuda fikir veriyoruz: saha fizibilite değerlendirmelerinden, izin tesliminden ve kablo yönlendirmeyi optimize etmekten; operasyon ve bakım desteğine kadar.

EUROLAB 'ın rüzgar ve deniz yenilenebilir enerji konusundaki uzmanlığı, ileri teknoloji kullanımı ve işbirlikçi yaklaşım, size yenilenebilir enerji pazarının katı çevresel ve düzenleyici taleplerini yerine getirirken, size ürün ve proje yaşam döngüsünün her aşamasında başarılı bir şekilde rehberlik etmemizi sağlar. İleride güvenle ilerlemeniz için gereken kalite güvencesi.

Copyright © 2019 EUROLAB, bir TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. markasıdır. Her Hakkı Saklıdır.
WhatsApp